GURU DAN KARYAWAN

KAID FITANI, S. PD. I

Kepala Sekolah

ZUMROTUN NASICHAH, S. AG

Sie. Kesiswaan dan Wali Kelas 1 A

SUSANTI MULYANINGRUM, S. PD

Sie. Humas dan Wali Kelas 1 B

JOVITA AGNI PRIUTAMI, S.PD.

Wali kelas 2 A

ZUMROTI TRIHASTUTI, S. AG

Wakil Kepala Sekolah dan Wakil Kelas 2 B

KHOIRUNISA LATIFAH, S.PD. I

Wali Kelas 2 C

WASIS EKA ARISTIANTO, S.PD.

Wali Kelas 3 A

SUNARDI, S.AG.

Wali Kelas 3 B

AKHMAD ARIF, S.PD

Wali Kelas 3 C

KHOLIL MUJIB, M.PD

Wali Kelas 4 A

GUNAWAN, S. E

Sie, Kedisiplinan dan Wali kelas 4 B

ULFA HEDYAWATI, S. PD

Wali Kelas 4 C

RISKI WIDYA PINANDITA, S.S., M.HUM.

Sie. Kurikulum dan Wali Kelas 5 A

REKYAN NURUL SETYORINI, S.PD.

Sie. Litbang dan Wali Kelas 5 B

ATHOILLAH, S.PD.I

Wali Kelas 6 A

PUSPITA DEWI WINDANINGRUM, S.PD.

Wali kelas 6 B

ENI MIHARTI, S.PD.

Wali Kelas 6 C

OTTO FADLI UTAMA, S.PD., M.PD.

Guru PJOK

NURUL MAKHMUDAH, S.S.

Guru PAI

EKA NOVI RATNASARI, S.PD. I

Guru PAI

AHMAD SIROJUDIN, S.SOS

Guru TIK

IBNU MUBAROK, S.PD. I

Guru Bahasa Arab

SITI MUSTOFIAH, S.PD.

Koordinator BTAQ

SITI MUZAROAH

Guru BTAQ

DINA AMELIA EDHYPUTRI

Guru BTAQ

WIDYA MURNIYATI, S.PD.I.

Guru BTAQ

IZUL KONAAH

Guru BTAQ

YUSMALISA LIA ARIANI

Guru BTAQ

MARYATUL KHIBTIYAH, S.H

Guru BTAQ

MEGA AJENG SAYEKTI EDHYPUTRI

Guru BTAQ

RULLY FAKHRUN NISA, S.HUM

Guru BTAQ

SITI MUTMAINNAH, S.H.

Staff Administrasi dan Operator Sekolah

SITI CHASANA OKTAVIANI, S.PD.I

Staff Administrasi dan Operator Sekolah

SITI AZIZATUROFIAH, S.E.

Staff Administrasi

ZUMAROH, S.PD.I.

Staff Administrasi

LAILATUL FAJRIYAH

Staff Koperasi Sekolah

HARIYANTO PRANOTO

Koordinator 5K

ADAM NUR ROHMAD

Anggota 5K

MUHAMMAD FAZA FARIZQI

Anggota 5K