GURU DAN KARYAWAN

KAID FITANI, S.PD.I

Kepala Sekolah

Zumrotun Nasichah, S.Ag

Sie. Kesiswaan dan Wali Kelas 1A

Hana Musfiana Nikmah, S.Pd

Wali Kelas 1B

Anindita Berliana Mirfax, S.Pd.

Wali kelas 1C

Zumroti Trihastuti, S.Ag.

Wakil Kepala Sekolah & Wali Kelas 2A

Komariyah, S.Pd.

Wali Kelas 2B

Sunardi, S.Ag

Wali Kelas 3A

Alfina Irmayanti, S.Pd

Wali Kelas 3B

Athoillah, S.Pd.I

Wali Kelas 3C

Riski Widya Pinandita, S.S., M.Hum

Sie Kurikulum & Wali Kelas 4A

Rekyan Nurul Setyorini, S.Pd

Wali kelas 4B

Kholil Mujib, M.Pd

Wali Kelas 4C

Rohmatun Nikmah, S.Pd

Wali Kelas 5A

Risa Widiawati, S.Pd

Wali Kelas 5B

Gunawan, S.E

Wali Kelas 5C

Eni Miharti, S.Pd

Wali kelas 6A

Nur Aini Alfi Ulyatin, S.Pd

Wali Kelas 6B

Otto Fadli Utama, S.Pd,. M.Pd

Guru PJOK

Nurul Makhmudah, S.S.

Guru PAI

Eka Novi Ratnasari, S.Pd.I

Guru PAI

Ahmad Sirojudin, S.Sos

Guru TIK

Ibnu Mubarok, S.Pd.I

Guru Bahasa Arab

Liya Rofyani, S.Pd

Guru Bahasa Inggris

Yusmalisa Lia Ariani

Koordinator BTAQ

Siti Muzaroah

Guru BTAQ

Dina Amelia Edhyputri

Guru BTAQ

Widya Murniyati, S.Pd.I

Guru BTAQ

Izul Konaah

Guru BTAQ

Maryatul Khibtiyah, S.H

Guru BTAQ

Siti Liya Maisarah

Guru BTAQ

Siti Mustofiah, S.Pd

Guru BTAQ

Fitri Ariana Putri, S.Sos

Guru BTAQ

Mega Ajeng Sayekti Edhyputri

Guru BTAQ

Widya Murniyati, S.Pd.

Guru BTAQ

Siti Mutmainnah, S.H.

Staff Administrasi dan Operator Sekolah

Siti Chasana Oktaviani, S.Pd.I

Staff Administrasi dan Operator Sekolah

Siti Azizaturofiah, S.E

Staff Administrasi

Zumaroh, S.Pd.I

Staff Administrasi

Lailatul Fajriyah

Staff Koperasi Sekolah

Hariyanto Pranoto

Koordinator 5K

Adam Nur Rohmad

Anggota 5K

Muhammad Faza Farizqi, S.H

Anggota 5K